PHEV
דרגת בטיחות7
דרגת זיהום2
לפרטים: peugeot.co.il

עמדת טעינה – תחנת "דלק" ביתית

ברוכים הבאים אל העולם החשמלי. אם אתם קוראים את שורות אלה, ככל הנראה התחדשתם או שהנכם עומדים בקרוב להתחדש ברכב המצויד בהינע חשמלי. יתרונותיו של ההינע החשמלי כמובן כבר ברורים לכם – הכוח הרב, השקט המופתי, הגמישות המפתיעה, עלות התחזוקה הזולה ובמיוחד – היכולת שלכם "לתדלק" את הרכב בחשמל כבר בחניה הפרטית בביתכם או באמצעות עמדה ציבורית. לשם כך, נסקור בפניכם את אפשרויות הטעינה העומדות לרשותכם.

טעינה משקע חשמל ביתי

חלק מכלי הרכב החשמליים החדשים, מאפשרים טעינה גם משקע חשמל ביתי רגיל (או תעשייתי) וזאת באמצעות כבלי טעינה מסוג 'מוד 2', ממש כמו זה אליו אתם מחברים את המקרר, המיקרוגל או המטען של הסמארטפון שלכם, כמובן ללא כבל מאריך.

כדאי לזכור שבשל העובדה ששקעים ביתיים מיועדים לעבוד בזרם של כ-10 אמפר, משך הטעינה עשוי להיות ארוך באופן יחסי – כ-22-24 שעות למילוי סוללה בגודל של 40-50 קוט"ש ממצב ריק למלא או כ-6 שעות עבור כלי רכב מסוג PHEV בעלי סוללה של כ-13.5 קילוואט. מכאן ששיטת טעינה זו מיועדת למי שממעיט להשתמש ברכב או רק במקרים בהם אין אפשרות להתקין עמדת טעינה ייעודית.

עמדת טעינה – 16 אמפר AC

עמדת טעינה ייעודית נועדה כשמה – לספק טעינה באופי ייעודי לרכב חשמלי ובאמצעות התחברות לרשת החשמל הביתית או הציבורית בזרם של 16 אמפר ובזכות זאת מתקצר משך הטעינה של הרכב החשמלי בכמחצית לעומת טעינה משקע חשמל ביתי רגיל – 13-15 שעות לסוללת 40-50 קוט"ש ממצב ריק למלא או כ-4 שעות לכלי רכב מסוג PHEV בעלי סוללה של כ-13.5 קילוואט. את עמדה זו ניתן להתקין ברוב החניות הביתיות הקיימות עם גישה למערכת חשמל ביתית או מרכזית וכן בחניונים ציבוריים בהם מותקנות עמדות טעינה ציבוריות. יתרונן של עמדות מסוג זה מצוי בכך שהן מסוגלות לספק טעינה מלאה ויעילה למשל בשעות הלילה בהן אין ברכב שימוש או במקומות עבודה בזמן שהרכב ממתין בחניה.

עמדות טעינה – 32 אמפר AC

בדומה לעמדת הטעינה בזרם של 16 אמפר, עמדת הטעינה בזרם של 32 אמפר, כצפוי מקצרת עוד יותר את זמן הטעינה, שכן הספקה גבוה יותר. עמדה שכזו, אשר מצריכה חיבור לרשת חשמל חזקה ותואמת (תלת פזית) מסוגלת למלא סוללת רכב חשמלי ממצב ריק לגמרי לטעינה מלאה (40-50 קוט"ש) תוך 7-7.5 שעות או כשעתיים עבור כלי רכב מסוג PHEV בעלי סוללה של כ-13.5 קילוואט. עמדה שכזו מתאימה למי שבבעלותו רכב חשמלי בעל קיבולת סוללה גדולה והוא מבצע בו נסיעות תכופות וארוכות.

עמדת טעינה מהירה DC

עמדות טעינה מהירות, כשמן הן, מיועדות לספק טעינה לסוללת הרכב החשמלי בזמן הקצר ביותר. הן נעזרות בהספק חשמלי גדול (50-150 קוט"ש) כדי לקצר, עבור כלי רכב חשמליים התומכים בשיטת טעינה זו, את פרק הזמן הדרוש לטעינה. עמדות אלה לרוב יאפשרו לרכב חשמלי להיטען ממצב ריק לגמרי ל-80 אחוז סוללה תוך 30-55 דקות ולכן הן משמשות כפתרון יעיל להארכת טווח הנסיעה של הרכב החשמלי במינימום זמן. אלו עמדות גדולות, מורכבות ויקרות ולכן פריסתן בישראל עדיין מצומצמת. עמדת טעינה זו אינה רלוונטית לרכבי היבריד פלאג-אין.

Peugeot 3008 - PHEV

רמות אבזור בטיחותי וזיהום אוויר

תיאור דגםרמת האבזור הבטיחותי
3008 3008PHEV PREMIUM 1.6L 225HP7
3008PHEV4 GT 1.6L 300hp5

רמת האבזור הבטיחותי:

0 היא הנקודה הנמוכה ביותר ו-8 היא הנקודה הגבוהה ביותר ברמת האבזור הבטיחותי

נתוני צריכת דלק וחשמל*
דגםצריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ)צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ)
טווח נסיעה
חשמלית (ק"מ)
דרגת זיהום
3008 PHEV Premium 1.6L 225hp1.4156612
3008 PHEV4 GT 1.6L 300hp1.3155632

רמת זיהום אוויר מרכב מנועי**:

1 היא הנקודה הנמוכה ביותר ו-15 היא הנקודה הגבוהה ביותר ברמת זיהום אוויר מרכב מנועי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן (EU 2017/1151 )
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

המערכת הבאה קיימת בדגםמערכת אקטיבית לסטייה מנתיב
המערכת הבאה קיימת בדגםבקרת שיוט אדפטיבית
המערכת הבאה לא קיימת בדגםחיישני חגורת בטיחות
המערכת הבאה קיימת בדגםבלימה אוטומטית בעת חירום
המערכת הבאה קיימת בדגםזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
המערכת הבאה קיימת בדגםמערכת אקטיבית לסטייה מנתיב
המערכת הבאה קיימת בדגםהתרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
המערכת הבאה לא קיימת בדגםמערכת למניעת שכחת ילד ברכב
המערכת הבאה לא קיימת בדגםבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
המערכת הבאה קיימת בדגםמערכת מתקדמת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
המערכת הבאה קיימת בדגםבקרת מהירות (ISA) חכמה

מקרא:

המערכת הבאה קיימת בדגםמערכת מותקנת בדגם הרכב
המערכת הבאה הינה אופציה בדגם זהמערכת אופציונאלית להתקנה
המערכת הבאה לא קיימת בדגםמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב