מה עלות האחזקה של רכב חשמלי?

עלויות האחזקה של רכב חשמלי נמוכות משמעותית מרכב בנזין/דיזל מקביל.