מה כלול בטיפול ברכב חשמלי?

הטיפול ברכב חשמלי כולל בדיקות פיזיות כלליות של הרכב (בלמים, מפלסים, וכו'), בדיקות מערכות הרכב והסוללה עם מחשב אבחון יעודי, החלפת מסנן מזגן ומילוי נוזל לניקוי שמשות. יש לפעמים גם טיפולים הכוללים החלפת נוזל בלמים (כל שנתיים) בדיקה והחלפת נוזלי קירור במידת הצורך (כל טיפול לאחר 4 שנים או 125,000ק"מ שנים) וכו', בהתאם להוראות היצרן לדגם הרכב הספציפי.