מה זה טעינה רגנרטיבית (השבת אנרגיה)?

ברכב חשמלי בעת בלימה מתבצעת טעינה חוזרת של האנרגיה המאפשרת להאריך את טווח הנסיעה.