מה דרגת זיהום האוויר של רכב חשמלי?

דרגת הזיהום של היא 1 (הדרגה הנמוכה ביותר), מכיוון שהרכב איננו פולט מזהמים לאוויר.