מהי עלות של מכונית חשמלית לעומת מכונית רגילה?

מחיר הרכישה הראשוני של מכוניות חשמליות יקר יותר, אך העלויות השוטפות שכוללות הוצאות טעינה, תחזוקה ועוד נמוכות הרבה יותר, ויש הטבות מס ותמריצים אחרים – כך שהעלויות מתקזזות לאורך תקופת הבעלות על המכונית. לכן אנו מעודדים את כל הלקוחות להעריך את עלות הבעלות הכוללת של המכונית, ולא להסתכל רק על מחיר הרכישה הראשוני.