למשך כמה זמן מותר להטעין את הרכב בשקע ביתי?

בשימוש בשקע ביתי – עפ"י הנחיות חברת חשמל לישראל שימוש בהתקן הטעינה לא יעלה על שעתיים רצופות.