האם ניתן לחבר רכב חשמלי לשקע חשמל רגיל?

על פי התקנות במדינת ישראל, בבית, מותר לחבר רכב חשמלי לשקע כוח, (שקע שנראה בדיוק כמו כל השקעים הרגילים בבית אבל מותאם להספק גבוה) ואסור להטעין בעזרתו יותר משעתיים רצופות. השקעים האלו ניתנים להתקנה על ידי כל חשמלאי מוסמך.