האם ניתן להשאיר את הרכב ללא השגחה בשעת טעינה?

כן. כבל הטעינה ננעל כאשר נועלים את הרכב ולא מאפשר את הניתוק לפני פתיחתו של הרכב.