האם נדרש לשלם דמי אחזקה על עמדת הטעינה שברשותי?

בשנתיים הראשונות דמי האחזקה הם ללא עלות ומהשנה השלישית התשלום יעמוד על כ-250 ₪ לשנה.