האם מכוניות חשמליות יכולות לגרור?

לא, המכוניות החשמליות שלנו אינן יכולות לגרור.