האם כל מכון טסטים יכול לבצע טסט לרכב חשמלי?

כן. ניתן לבצע חידוש רישיון לרכב בכל מכון רישוי מורשה (שעבר הסמכה לרכב חשמלי).