האם יש צורך בהכשרה כדי לנהוג ברכב חשמלי? ברישיון מיוחד?

לא. הנהיגה ברכב חשמלי היא בדיוק כמו ברכב קונבנציונלי ואין צורך ברישיון מיוחד או בהכשרה כלשהי.