האם יש חשש להתחשמלות בנהיגה או טעינה של רכב חשמלי בגשם?

אין חשש להתחשמלות בגלל תנאי מזג אוויר, הרכב מותאם לשימוש בתנאי מזג אוויר קיצוניים.