האם יש השפעה של סוג הדרך על צריכת החשמל ברכב חשמלי? דרך עירונית/בינעירונית?

בדומה לנהיגה ברכב רגיל (בנזין/דיזל), צורת הנהיגה משפיעה על צריכת החשמל גם ברכב חשמלי.