האם יש הגבלה בחניונים תת קרקעיים בחניית רכב חשמלי?

לא. אין הגבלה וניתן לחנות בכל חניון.