האם טווח הנסיעה יצטמצם לאורך חיי הסוללה של הרכב החשמלי?

בדומה לסוללה של טלפון סלולארי, בכל כלי הרכב החשמליים טווח הנסיעה מצטמצם מעט עם הזמן, ההערכה היא להפחתה של עד 10% לאחר 8 שנים, מותנה בכך שהסוללה הוטענה בעיקר בעמדות טעינה רגילות AC. הטענה תכופה בעמדות טעינה מהירות DC עלולה להאיץ את קצב הפחתת טווח הסוללה.