האם הסוללה ברכב החשמלי, היא רכושי, או רכוש החברה?

הרכב מגיע יחד עם הסוללה והיא שייכת ללקוח.