האם הדלקת אורות מקטינה את טווח הנסיעה?

הדלקת אורות היא זניחה לחלוטין ואינה משפיעה בשום צורה מורגשת על טווח הנסיעה.